Trailer

Fångar upp intressenter och skapar nyfikenhet att vilja se mer

Då våra kunder gör en längre film brukar de samtidigt göra en kort trailer, med syfte att fånga upp intressenter på sociala medier som klickar vidare till kundens hemsida där de kan se den längre filmen.

Lidingö stad gjorde en trailer av arkivmaterial på sitt fb konto för att skapa intresse hos Lidingös invånare för filmen som berättar om beslutsprocessen bakom byggandet av den nya Lidingöbron.

Shopping Basket