Vilken typ av företagsfilm passar din verksamhet?

Inone-film-playbutton-orange

Vi gör företagsfilmer i dokumentär och redaktionell anda.

Till skillnad från regelrätt reklamfilm med främsta syfte är att uppmärksamma ett varumärke – är våra filmers främsta syfte att bygga förtroende genom att visa en del av verkligheten, och låta det bygga varumärket. 

Det börjar med ett första kreativt möte där vi förtydligar syftet med er företagsfilm som påverkar innehåll och därav budget.

Som ett komplett filmbolag kan vi hjälpa till med alla sorters filmer. Se nedan för inspiration! 

”Samarbetet med Linda och Richard har från start varit proffsigt och lättsamt med mycket flexibilitet. Film för John Mattson får allt större betydelse som kommunikationsmedel och där är inOne en jättebra partner för oss.”

Presentationsfilm

Förtydligar vad som särskiljer ert företag från andras

En presentationsfilm som beskriver er kärnverksamhet skapar tydlighet och hjälper tittaren att snabbt förstå vad som särskiljer er från andra.

Det är ett sätt att träffa människorna bakom företaget och skapa förståelse för företagets identitet.

John Mattson Fastighetsföretagen gjorde en presentationsfilm som kvalitetssäkrar historien och bygger John Mattsons varumärke. Filmen används för nyanställda, investerare och andra intressenter.

Under våren då vi har kört vår marknadsföringskampanj på sociala medier så har vi sett att trafiken in till vår karriärsida har mer än fördubblats jämfört med föregående år, och det här återspeglas också i antalet ansökningar till våra sommarjobb. Det är jättekul att se!

Rekryteringsfilm

Fångar en verklig känsla för arbetsplatsen som lockar fler kandidater

En rekryteringsfilm ger en mer verklig bild än vad traditionella textannonser kan erbjuda då filmen fångar en känsla för vad en vardag på arbetsplatsen faktiskt innebär.

Därtill ger filmen möjlighet att höra från framtida arbetskollegor om varför de valt att arbeta där. När målgruppen talar till målgruppen skapas en annan nivå av förtroende och engagemang som hjälper till att sprida filmen organiskt genom kandidaternas egna nätverk och sociala medieplattformar, vilket i sin tur ökar exponeringen för företaget och lockar ännu fler kandidater.

Norlandia gjorde en rekryteringsfilm där vi får ta del av en dag på Norlandia från de anställdas perspektiv. Norlandia använder filmen när de söker nya kandidater att anställa.

 

Lilla företagsfilmen

Har du något du vill berätta på sociala medier, eller vill du använda dig av film för en kort företagspresentation? 

Vi förstår att budget kan vara en viktig faktor och erbjuder därför ett lågprisalternativ.

Oavsett om du vill inspirera följare, marknadsföra ditt företag eller bara dela något av nyhetsvärde, så finns vi här för att hjälpa dig.

inOne Film har, genom att producera tre olika filmer åt oss i dokumentär stil, lyckats beskriva hela vår arbetsprocess så att den blir lättförståelig och intressant för alla våra målgrupper.

Referensfilm

Övertygar då er kund går i god för er

Dela de ögonblick du löser ett problem för din kund, och dela din nöjda kunds upplevelse av er.

Robotdalen gjorde en referensfilm som visar deras byggautomation med robotar som används av Skanska och ABB.

Trailer

Fångar upp intressenter och skapar nyfikenhet att vilja se mer

Då våra kunder gör en längre film brukar de samtidigt göra en kort trailer, med syfte att fånga upp intressenter på sociala medier som klickar vidare till kundens hemsida där de kan se den längre filmen.

Lidingö stad gjorde en trailer av arkivmaterial på sitt fb konto för att skapa intresse hos Lidingös invånare för filmen som berättar om beslutsprocessen bakom byggandet av den nya Lidingöbron.

Livestreaming

Befriar dig från geografi

Livestreaming har snabbt blivit ett populärt alternativ då de den fysiska mötesplatsen inte alltid är möjlig.

Vårt rutinerade livestreamingteam har erfarenheter från att direktsända tv-produktioner så som Go’kväll, Fråga Doktorn, SVT Forum och SVT Nyheter samt livestreaming från bl.a. Folkhälsomyndighetens pressträffar, Warner Music, Levi’s, OKQ8, Håll Sverige Rent.

Vi är mycket anpassningsbara och kan ta oss an alla storlekar av livestream – från enpersons föreläsningen – till arenakonserten.

Eventfilm

Eventfilm – Sammanfattar det bästa under dagen

Vi dokumenterar ditt event med närhet och stor igenkänningsfaktor som gör att man kommer ihåg och får en tillfredsställande sammanfattning för dagen. Det ökar värdet och livslängden på ditt event samt ger inspiration inför nästa.

John Mattson Fastighetsföretagen använde sig av en eventfilm för att dokumentera sin loppisdag, som är en del av deras satsning för att skapa mötesplatser mellan husen för hyresgästerna och för att få igång fler aktiviteter i området.

Senare kunde delar av eventfilmen återanvändas för deras företagspresentation.

Informationsfilm

Förtydligar och levandegör information

En informationsfilm gör det lättare att förstå och når fram med budskap på ett tilltalande och komprimerat sätt.

Lidingö stad använde en informationsfilm för beslutsprocessen bakom den nya Lidingöbron som en en del av en medborgerlig dialog då den ger invånarna en inblick i vad som händer, och som projektgruppen kan hänvisa till för återkommande frågor.

Kortisar

Ett effektivt och övertygande sätt att informera

Filmmaterial, från den övergripande filmen om den nya Lidingöbrons beslutsprocess, kunde återanvändas för att göra korta filmer med experternas svar om brobygget.

En liknande ”portfölj av kortisar” kan användas som ett flexibelt verktyg i säljmöten för andra företag och verksamheter.

Nyhetsinslag

Kommer med nyheter på ett stimulerande sätt

En nyhetsfilm är personligare än ett email eller nyhetsbrev som gör att fler tar till sig nyheten och lättare inspireras av den.

En nyhetskanal med korta nyhetsinslag gör det även lättsamt för den som förmedlar information då det främjar kreativiteten i kommunikationsflödet.

Dinbox gjorde ett nyhetsinslag som en enkel sommarhälsning som ger sina kunder och återförsäljare lite inspiration och positivism i Coronatider.

Produktfilm

Övertygar och sparar tid

En av filmens främsta styrkor är att man kan ta med tittaren till platsen där och då det händer. Genom en produktfilm kan du öppna säljmötet med en upplevelse av produkten där tittaren får följa nyckelögonblick – från behov till slutresultat. Det förtydligar användarvärdet och sparar tid då du slipper återigen förklara hur produkten fungerar och vad som gör den bra.

Robotics Care gjorde en produktfilm för Poseidon, världens första hygienrobot, som de använder i möten med landsting och sjukvård.

Instruktionsfilm

Förklarar det svåra på ett enkelt sätt.

En instruktionsfilm sparar mycket tid och frustration då man slipper tyda en text och istället får se hur man ska göra.

Exsec gjorde instruktionsfilmer för att göra det så enkelt som möjligt för deras kunder att använda deras mobilkryptering för säkra samtal.

Promotionfilm

Når ut och bygger relationer

Gör det enkelt för dina fans att dela sin passion för det du skapar. Det blir ett organiskt och effektivt sätt att lansera nya produkter.

Riverside Records gjorde en promotionfilm för att uppmärksamma Owe Thörnqvists nya hyllningsalbum “22 x Owe Thörnqvist”. Filmen spreds snabbt över sociala medier.

ALLA har varit nöjda med filmerna! Snygga bilder, snyggt klippt och snyggt berättande. Det har varit ett rent nöje och en stor trygghet att haft med er i den här produktionen.

Utbildningsfilm

Utbildar på ett pedagogiskt och underhållande sätt

Att erbjuda kurser genom utbildningsfilm ger studenten möjlighet att utbilda sig från den plats, tid, och i den takt, det passar studenten.

Det är ett värdefullt, pedagogiskt komplement då den rörliga bilden exemplifierar, förtydligar och skapar ett stimulerande diskussionsunderlag.

Jordbruksverket gjorde fem utbildningsfilmer som del av ett pedagogiskt material för att utbilda skolelever om vad ett hållbart jordbruk i Sverige innebär.

Skolor:

Programfilmer

Programfilmerna ger framtida elever en förståelse för vad ett program kan innebära där de får ta del av engagerade lärare, och höra från elever som berättar om vad som motiverade dem att välja sina program, och hur det har varit.

Hersby gymnasium gjorde en Programfilm för att ge en känsla av hur det är att gå på ekonomiprogrammet.

Öppet hus

Ger en unik inblick som underlättar elevers skolval

En Öppet Hus film kompletterar det fysiska besöket. Filmen speglar även den vardagliga verksamheten, och ger en djupare insikt som kan hjälpa elever i deras framtida skolval.

Byggprojekt - Dokumentation

Dokumenterar en byggprocess som skapar engagemang och förståelse hos invånarna

En visuell dokumentation av en byggprocess görs bara en gång, och kan bli ett värdefullt historisk dokument då bygget står klart.

Det är även en effektiv del av en medborgerlig dialog då det skapar en förståelse för de utmaningar och problemlösningar ett bygge innebär, som även speglar den spetskompetens som finns hos ingenjörer och andra experter bakom bygget.

Lidingö stad gjorde årsfilm 2020 för byggandet av den nya Lidingöbron som ger en inblick i året som gått. Filmen förklarar moment på ett intresseväckande och lättbegripligt sätt som skapat ett engagemang hos Lidingöborna och andra intressenter. Filmen sågs under de två första veckorna av 80 000 personer via stadens fb konto.

Varför hittar jag inte reklamfilm i era produkter?

Reklamfilm riktar sig främst till privatpersoner där budskap upprepas, stimulerar och triggar det undermedvetna. För den målgruppen är det ett effektivt sätt att stärka ett varumärke.

Företagsfilm riktar sig till Business-to-Business. Istället för att skapa en illusion lyfter våra företagsfilmer i dokumentär och redaktionell anda fram den väsentligaste informationen från verkligheten och låter tittaren själv se och uppleva vad ditt företag är bra på.

Våra företagsfilmer innehålla den information tittaren söker, ungefär så som en hemsida fungerar, men där filmen komprimerar och levandegör information.

I reklamfilm används ofta skådespelare. I våra företagsfilmer ska tittaren veta att det är på riktigt, och vi låter de som representerar produkten eller tjänsten också tala för den.

Då vi utgår från verkligheten kräver det mer i redigeringen då vi sätter ihop det bästa verkligheten bjöd på.

Vårat mål är att er film blir det bevis era kunder söker för att veta att de har hittat rätt. 

Dela det här med dina vänner på
Shopping Basket