Rekryteringsfilm

Fångar en verklig känsla för arbetsplatsen som lockar fler kandidater

En rekryteringsfilm ger en mer verklig bild än vad traditionella textannonser kan erbjuda då filmen fångar en känsla för vad en vardag på arbetsplatsen faktiskt innebär.

Därtill ger filmen möjlighet att höra från framtida arbetskollegor om varför de valt att arbeta där. När målgruppen talar till målgruppen skapas en annan nivå av förtroende och engagemang som hjälper till att sprida filmen organiskt genom kandidaternas egna nätverk och sociala medieplattformar, vilket i sin tur ökar exponeringen för företaget och lockar ännu fler kandidater.

Shopping Basket